ONDERWIJS OP AFSTAND: KIES DE JUISTE LESOPDRACHTEN

Online artikel over de keuze van lesopdrachten voor het onderwijs op afstand. In dit artikel delen een leerkracht van groep 4 en een adjunct-directeur van een sbo-school hun ervaringen.

Mandy de Vries, leraar groep 4 op de Nutsschool Morgenstond, maakte werkboekjes voor haar leerlingen. Het gaat vooral om herhaling van lesstof in rekenen, spelling, schrijven en lezen. De Vries heeft de leerlingen een dagindeling voor school meegegeven. Eén keer per week belt ze zelf met de leerlingen om te horen hoe het gaat. Om thuiswerkende ouders niet te overvragen, probeert De Vries ook realistisch te zijn. Van thuis een recept lezen en een taart bakken leren leerlingen ook veel. Iedere maandag leveren de ouders de werkboekjes van de week ervoor in en krijgen ze die voor de komende week mee.

Martin van Leeuwen is adjunct-directeur van SBO de Springplank. De belangrijkste aandachtspunten voor de meeste leerlingen van De Springplank zijn gedrag, aandacht voor elkaar en omgaan met anderen. De school is bewust niet gestart met werkboekjes voor alle leerlingen. De meesten kunnen met online lessen aan de slag. De leerkrachten laten leerlingen weten dat ze zien of ze hun taken hebben uitgevoerd of niet. De school zoekt vooral manieren om contact te houden met de kinderen en zichtbaar te zijn. Ze hebben ouders een dagschema gegeven en ook suggesties geopperd voor activiteiten en spelletjes. De leerkrachten bellen minimaal twee keer per week met de ouders. 

Na deze ervaringen worden ook praktische tips gegeven voor lesopdrachten op afstand: zorg als school voor laptops als de leerling dat niet heeft, zorg voor een vast livestreammoment (zoals een dagopening) met de klas, geef per opdracht aan hoeveel tijd leerlingen eraan moeten besteden, wissel online en offline werkvormen af, en maak gebruik van tips en informatie van andere leerkrachten. Ook is het belangrijk dat kinderen online contact houden, bijvoorbeeld door filmpjes te delen of te videobellen. Voor thuiswerkende ouders worden er ook tips gegeven: zorg voor structuur in de dag, wees realistisch en zorg ook voor ontspanning, en laat kinderen net zoals op school op bepaalde momenten zelfstandig werken


Links
Titel informatie
Corporatie

Leraar24

Uitgave

Leraar24, 2020

Reeks

Leraar24

Publicatiejaar

2020