TEAMLEDEN IN ALLE SOORTEN EN MATEN
'voorkom dat je allemaal mensen om je heen krijgt die op je lijken'

Een artikel over het leidinggeven aan een divers team. Het benutten van diversiteit in een team vraagt veel van het management, evenals het begeleiden van de verschillen. Voor het bereiken van een succesvolle samenwerking binnen een divers team draait het om een veilige context. Hierin kunnen mensen elkaar zien en waarderen zonder oordelen te geven. Het is hierbij belangrijk dat er geleerd wordt van verschillen en dat deze ook worden benoemd. Er wordt op deze manier gestreefd naar erkende ongelijkheid, waarbij verschillen worden gewaardeerd en ingezet. Als teamleider is het belangrijk om te zorgen dat vooroordelen geen kans krijgen. Dit kan worden gedaan door de verantwoordelijkheid voor werk in groepen zo laag mogelijk te leggen en door als schoolleider het goede voorbeeld te geven. Om de diversiteit in een team goed te benutten kunnen teamleden zoveel mogelijk door elkaar worden geplaatst. Het is namelijk belangrijk dat de verschillende bouwen in balans zijn. Daarnaast is ook een veilig werkklimaat nodig, zodat iedereen zich gehoord voelt. 

Een divers team bevat veel verschillende persoonlijkheden. Als directie kan daarom gekozen worden voor situationeel leiderschap, waarbij de benadering afhangt van wat een persoon nodig heeft. Om een divers team samen te stellen, zal een leidinggevende bewustzijn moeten creëren dat het goed is als er verschillende stemmen binnen een organisatie zijn. Echter, zullen er vaak interventies gehouden moeten worden aangezien er een lerarentekort is. 


Downloads
Titel informatie
Auteur

Blankestijn, Lisette

Tijdschrift

Kader primair

Uitgave

Jrg. 26 (2020-2021) nr. 2 (oktober)

Collatie

p. 8-11

Publicatiejaar

2020