DALENDE LEESPRESTATIES
waar gaat het mis en wat kun je als schoolleider doen

Een artikel over de dalende leesprestatie van Nederlandse leerlingen. Er wordt besproken wat een schoolleider kan doen aan prestaties van leerlingen die tot de minst vaardige en minst gemotiveerde lezers in Europa horen. Het is van belang voor de taalontwikkeling van leerlingen om rijke, authentieke teksten aan te bieden met onbekende woorden. Op dit moment worden teksten vaak versimpeld aangeboden om bij het niveau van leerlingen aan te sluiten. Daarnaast is het zo dat leerlingen beter lezen wanneer zij een tekst willen lezen, meestal omdat ze deze zelf hebben uitgekozen. Verder valt op dat ook de leesmotivatie van Nederlandse leerlingen laag ligt. Dit zou verschillende verklaringen kunnen hebben, zoals de digitalisering maar ook onze gebrekkige leescultuur. Echter, zou het ook kunnen dat leerlingen uit andere landen autoriteitsgevoeliger zijn en niet op vragenlijsten in durven vullen dat zij lezen stom of saai vinden. 

De manier waarop het leesonderwijs in Nederland is ingericht is voor kinderen niet logisch volgens onderzoeker Joyce Gubbels van het Expertisecentrum Nederlands. Het is namelijk opgesplitst in deelvakken, zoals taal, spelling, woordenschat, etc. Kinderen maken hierin zelf geen onderscheid. Nederlandse kinderen blijken goed in het zoeken van informatie, maar ze weten niet hoe ze deze vervolgens op een betrouwbare manier moeten beoordelen of vergelijken. Het is bewezen dat een schoolleider door het betrekken van ouders in de taalontwikkeling en een duidelijk zichtbare leescultuur de leesmotivatie van kinderen kan verbeteren. 


Downloads
Titel informatie
Auteur

Boot, Lotte

Tijdschrift

Kader primair

Uitgave

Jrg. 26 (2020-2021) nr. 2 (oktober)

Collatie

p. 22-25

Publicatiejaar

2020