HET EFFECT VAN AFSTANDSONDERWIJS OP LEERRESULTATEN IN HET PO

In de coronacrisis gingen alle basisscholen tussen maart en mei 2020 op slot. Voor leerkrachten en ouders brak een tijd aan van onderwijs op afstand. Welke gevolgen heeft deze maatregel gehad op de leerlingen? Cito heeft onderzocht of het niveau en groei van leerlingen afwijkt van de voorgaande twee schooljaren zonder afstandsonderwijs. Er is hierbij gekeken of er verschillen bestaan tussen provincies, scholen met verschillende achterstandsscore, en relatief hoog en laag presterende leerlingen. Dit is gedaan voor de vakgebieden Begrijpend lezen, Rekenen-Wiskunde en Spelling, voor de groepen 4 t/m 7. Geconcludeerd wordt dat de vaardigheidsscores voor elk vak en elke jaar groep in 2020 gemiddeld lager liggen dan in de jaren zonder afstandsonderwijs. Het aantal leerlingen met een vaardigheidsniveau V (het laagste vaardigheidsniveau onderscheiden door Cito) is toegenomen, terwijl het aantal leerlingen met een vaardigheidsniveau I (het hoogste vaardigheidsniveau onderscheiden door Cito) is afgenomen. Maar hoewel er een lichte teruggang in prestaties waargenomen is, zijn deze effecten te overzien. 

In juni 2021 is een tweede rapportage verschenen.


Titel informatie
Corporatie

Cito, Arnhem

Auteur

Lek, Kimberly ; Feskens, Remco; Keuning, Jos

Uitgave

Arnhem: Cito, 2020

Collatie

2/19 p.

Annotatie

met lit. opg.

Publicatiejaar

2020