OUDERBETROKKENHEID EN DEMOCRATISCH BURGERSCHAP - TWEELUIK (2)

Dit artikel is het tweede deel van een tweeluik over ouderbetrokkenheid en burgerschap. Een samenvatting van deel een is opgenomen in deze themabeschrijving. 

In dit artikel wordt een voorstel gedaan om ouderbetrokkenheid en burgerschap beide te versterken en de spanning ertussen te verzachten. Dit voorstel bestaat uit vijf delen: als eerst moeten ouders en professionals in alle communicatie elkaars autoriteit en verantwoordelijkheid erkennen, maar ook onder ogen zien dat dit niet altijd even gemakkelijk is. Als tweede moeten ouders en professionals in alle communicatie serieus rekening houden met de privacy van de leerling. Als derde punt wordt gesteld dat om het verband tussen ouderbetrokkenheid en kansenongelijkheid te verkleinen, het onderwijs zodanig zou moeten zijn dat schoolwerk thuis niet nodig is en dat investeren in schaduwonderwijs voor niemand aantrekkelijk is. Als vierde wordt een idee gegeven over de aard van het overleg: inclusiviteit en gelijkwaardigheid zijn belangrijk, en er hoeven geen besluiten te worden genomen want het gaat erom elkaar te informeren, problemen te signaleren, of ervaringen te vergelijken. Als vijfde punt wordt besproken dat dat deliberatieve ouderbetrokkenheid in onderwijsoverleg als aanvulling op gangbare communicatie tussen ouders en schoolprofessionals zowel de ouderbetrokkenheid als het burgerschap kan versterken.


Titel informatie
Auteur

Ploeg, Piet van der; Vries, Peter de

Tijdschrift

Van twaalf tot achttien

Uitgave

Jrg. 30 (2020), nr. 8 (oktober)

Collatie

p. 34-35

Publicatiejaar

2020