BETERE GESPREKKEN MET MODEL2TALK
van onderwerp tot succesvolle interventie

Hoe voer je in de klas goede gesprekken waar leerlingen echt iets van leren? Chiel van der Veen en Femke van der Wilt laten in dit artikel zien hoe de interventie MODEL2TALK leerkrachten kan ondersteunen bij het voeren van dialogische gesprekken en hoe leraren hier zelf mee aan de slag kunnen in de klas. Deze interventie is gebaseerd op theorie en onderzoek naar dialogische gesprekken in klassen. Een dialogisch gesprek is een gesprek waarin de leerkracht open vragen stelt die uitdagen tot nadenken. Leerlingen krijgen de ruimte om hun eigen ideeën in te brengen, te redeneren, samen van gedachten te wisselen en op elkaar voort te bouwen. Tijdens een dialogisch gesprek reageren de leerlingen dus niet enkel op de leerkracht maar gaan ze met elkaar in gesprek.

De MODEL2TALK—interventie bestaat uit 3 componenten: een workshop, een handleiding met achtergrondinformatie, verschillende dialogische gesprekstechnieken en formulieren om gesprekken voor te bereiden en te evalueren en tot slot een coachingstraject. Uit de resultaten van het onderzoek kwam dat de MODEL2TALK-interventie een positief effect had op de communicatieve taalvaardigheden van leerlingen. Leerlingen die hadden deelgenomen lieten een significant grotere vooruitgang zien in communicatieve taalvaardigheid dan leerlingen die niet mee hadden gedaan.

In het artikel staan enkele suggesties het aan de slag gaan, zoals: bereid het gesprek met leerlingen voor, maak een video-opname van het gesprek met de klas, creëer bewustzijn over de moeilijkheid van het veranderen van de lerarenrol in een gesprek en laat leerlingen wennen aan hun nieuwe rol.

Naast het inzetten van MODEL2TALK in de klas kan deze interventie ook gebruikt worden bij het vergroten van de ouderbetrokkenheid. Leraren gaven aan dat de technieken die gebruikt werden met MODEL2TALK in de klas ook bruikbaar waren voor oudergesprekken. Tegelijkertijd kan het ook ouders ondersteunen in het voeren van goede gesprekken met hun kinderen.


Titel informatie
Auteur

Veen, Chiel van der; Wilt, Femke van der

Tijdschrift

Meertaal

Uitgave

Jrg. 8 (2020-2021), nr. 1 (september 2020)

Collatie

p. 4-8

Annotatie

met lit. opg.

Publicatiejaar

2020