VAKTAALONTWIKKELING BIJ HET VERKLAREN VAN DRIJVEN EN ZINKEN
een ontwerpstudie naar denkstappen

Het W&T-onderwijs op de basisschool kent verschillende uitdagingen, die in deze ontwerpstudie worden aangegaan door begrips- en (vak)taalontwikkeling tegelijkertijd te ondersteunen. Daartoe werd een taalgerichte lessenserie ontwikkeld die het leren verklaren van drijven en zinken, en de daartoe benodigde denkstappen, tot doel had. Deze studie evalueert hoe de kwaliteit van de verklaringen en het vaktaalgebruik in de denkstappen zich ontwikkelden. Met een schriftelijke voor- en nameting zijn verklaringsniveaus van 21 leerlingen (10–11 jaar) gescoord en werd er een significante vooruitgang in de kwaliteit van verklaringen vastgesteld. De ontwikkeling van drie meertalige gevalsstudieleerlingen werd nader geanalyseerd met transcripten van interviewdata die na elk van de zes lessen werden verzameld. De interviewvragen richtten zich op het verklaren van drijven en zinken. Eerst werden de niveaus van de verklaringen van drijven en zinken gescoord. Vervolgens werd de vaktaalontwikkeling beschreven. De verklaringsniveaus en de vaktaalontwikkeling gingen niet altijd gelijk op. Uit een cross case-analyse bleek verder een toegenomen frequentie en variatie in gebruik van vaktaalwoorden, en een verschuiving naar wetenschappelijk adequatere verklaringen. Deze studie levert een proof of principle van de mogelijkheid om tegelijkertijd de kwaliteit van verklaringen en (vak)taalontwikkeling te bevorderen tijdens een taalgerichte lessenserie waarin het idee van denkstappen centraal staat.


Downloads
Titel informatie
Auteur

Smit, Jantien; Gijsel, Martine; Bakker, Arthur

Tijdschrift

Pedagogische studiën

Uitgave

Jrg. 97(2020), nr. 3

Collatie

p. 146-163

Publicatiejaar

2020