IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ (NOG) NIET ZIET
een visie op en praktische handvatten voor algemene beelddidactiek in de lerarenopleidingen

De medialisering van onze maatschappij is een feit; de noodzaak om advertenties, videoclips, Netflix-series, Instastories en andere typen stilstaande en bewegende beelden te kunnen duiden daarmee ook. In het onderwijs groeit de behoefte aan meer beeldbewuste houdingen en vaardigheden. Algemene beeldeducatie en -didactiek, dat wil zeggen de vaardigheden waarmee leraren(opleiders) beelden kunnen selecteren, didactiseren en verantwoorden, kunnen hierbij uitkomst bieden.

In dit artikel worden drie handvatten aangereikt waarmee beelden op eenvoudige en effectieve wijze kunnen worden geïntegreerd in onderwijscontexten. Het eerste, inhoudelijke handvat ondersteunt opleiders bij de vorm-, functie- en betekenisanalyse van beelden. Het didactische handvat is een faseringsmodel bestaande uit een voor-, tijdens- en na-het-kijkenfase, die elk zijn voorzien van vaste beeldaspecten en opdrachten. Het pedagogische handvat tot slot richt zich op de relatie tussen kijker, beeld en context, en het ontwikkelen van een kritische kijkhouding. Anders dan bij kunst- en cultuurvakken worden beelden in deze benadering niet gezien als doel maar als les- en leermiddel dat altijd in dienst staat van concrete leerdoelen waarbij het ontwikkelen van een systematische, open en kritische houding ten aanzien van beeldproductie en -receptie centraal staat. Uiteindelijk wordt gestreefd naar het opleiden van meer beeldbewuste en -bekwame opleiders en leraren, het intensiever samenwerken met audiovisuele expertisecentra en het ontwikkelen van vakgericht beeldonderwijs voor alle vakken en leergebieden.


Titel informatie
Auteur

Geneste, David

Tijdschrift

Tijdschrift voor Lerarenopleiders

Uitgave

Jrg. 41 (2020), nr. 3 (oktober)

Collatie

p. 176-185

Annotatie

Met lit. opg.

Publicatiejaar

2020