INTERNATIONALISATION@HOME
internationaal eTwinning-project inspireert docenten, studenten en leerlingen

Hogeschool Viaa in Zwolle biedt vanaf het tweede leerjaar pabo internationalisering aan. Een van de mogelijkheden die studenten in het derde jaar worden aangeboden is om een eTwinning-project tijdens hun stage op te zetten. Zo kunnen zij contact leggen met leraren (in opleiding) in meer dan veertig Europese landen en gezamenlijk een project opzetten en uitvoeren. Het doel is om internationale competenties te ontwikkelen en te werken aan (wereld)burgerschap: over de grens kijken, nadenken over hun eigen plek in de maatschappij en de wereld, vergroot hun perspectief. Dit geldt dan voor zowel de studenten als de leerlingen van de stageschool.

Om deelname aan een eTwinning-project laagdrempelig te maken, is er een model/stappenplan ontwikkeld. Zo ziet een student direct wat er van hem of haar wordt verwacht; een project dat voldoet aan alle gestelde criteria levert 5 ECTS op. Het model is vrij te gebruiken en toepasbaar op ieder type project. Als voorbeeld van hoe een eTwinning-project er in de praktijk uit kan zien, wordt er in dit artikell het project All Aboard the European Exchange Express beschreven, dat pabostudent Simon van der Kamp uitvoerde met leerlingen uit groep 6 van basisschool De Groenling. Niet alleen haalde Simon zijn studiepunten, ook kreeg hij van de eTwinning-organisatie een Europees kwaliteitslabel. In dit artikel wordt verteld over het gebruik van eTwinning als onderdeel van Internationalisation@home, wat het studenten oplevert en hoe de docent internationale contacten kan leggen met eTwinning.


Titel informatie
Auteur

Kuiper, Bert; Nout, Carolien

Tijdschrift

Tijdschrift voor Lerarenopleiders

Uitgave

Jrg. 41 (2020), nr. 3 (oktober)

Collatie

p. 159-165

Annotatie

Met lit. opg.

Publicatiejaar

2020