EFFECTIEVE DIALOOG IN BÈTA- EN TECHNIEK- ONDERWIJS
een basis voor opleiden en professionalisering

Bespreking van het belang van het voeren van dialogen in bèta- en techniekonderwijs. Om erachter te komen hoe aanstaande leerkrachten goede begeleiding en ondersteuning kunnen bieden binnen het bèta- en techniekonderwijs, is informatie nodig over de wijze waarop dialogen effectief georganiseerd en gevoerd kunnen worden. Daartoe is een systematische literatuurreview uitgevoerd met als hoofdvraag: Wat is bekend over het effectief inzetten van dialoog in bèta- en techniekonderwijs? De literatuur is onderzocht aan de hand van twee deelvragen: (1) Wat is bekend over de effecten van dialoog in bèta- en techniekonderwijs? (2) Wat is bekend over de kenmerken van effectieve dialogen in bèta- en techniekonderwijs?

Het blijkt dat het inzetten van dialoog positieve effecten kan hebben op zowel bèta-technische kennis en vaardigheden als de houding van leerlingen. Leerling-gestuurde interactie blijkt – door de actieve rol van leerlingen – effectief, mits goede begeleiding in het samenwerken wordt verzorgd. Vaktaal en niveau kunnen het beste op de doelgroep worden afgestemd. Aan de hand van de resultaten kan worden geconcludeerd dat dialoog en het onderwijs eromheen doelgericht, adaptief en holistisch – met betrekking tot kennis, vaardigheden en houding – ingezet dienen te worden. In de opleiding van leraren zou hierop gefocust moeten worden.


Titel informatie
Auteur

Binnema, Beryl; Zee, Symen van der

Tijdschrift

Tijdschrift voor Lerarenopleiders

Uitgave

Jrg. 41 (2020), nr. 3 (oktober)

Collatie

p. 140-148

Annotatie

Met lit. opg.

Publicatiejaar

2020