PERSPECTIEVEN EN INVLOEDEN VAN EEN LERARENOPLEIDER, HET PIL-MODEL

Een lerarenopleider is een leraar van leraren. Dit maakt dat een lerarenopleider niet alleen bezig moet zijn met de lessen die hij aan zijn studenten geeft, maar ook altijd met hoe deze lessen doorwerken in de lespraktijk van zijn studenten en daarmee invloed hebben op het leren van de leerlingen van deze studenten. Dit vereist van de lerarenopleider dat hij bewust vanuit verschillende perspectieven naar leren kan kijken en van daaruit zijn onderwijs kan vormgeven. Deze perspectiefwisselingen vormen voor startende lerarenopleiders een flinke uitdaging. In dit artikel wordt een model gepresenteerd, het PIL-model, aan de hand waarvan gesprekken over deze perspectieven en invloeden eenvoudig kunnen worden gevoerd met aankomende en beginnende, maar ook ervaren lerarenopleiders.


Titel informatie
Auteur

Boven, Saskia van

Tijdschrift

Tijdschrift voor Lerarenopleiders

Uitgave

Jrg. 41 (2020), nr. 3 (oktober)

Collatie

p. 133-139

Annotatie

Met lit. opg.

Publicatiejaar

2020