ALLE OUDERS BETREKKEN!
zoek naar verbinding

Aandacht voor ouderbetrokkenheid in Nederland is ontstaan om schoolprestaties van leerlingen te bevorderen en ze gelijke kansen te geven. Het coronatijdperk liet echter zien dat waar ouderbetrokkenheid is ingezet om kansenongelijkheid te verkleinen, deze juist toeneemt. Studies laten zien dat het beeld en gedrag van de leerkracht ten aanzien van de betrokkenheid van ouders is van invloed op de mate van zichtbare betrokkenheid van ouders. Als ouderbetrokkenheid wordt gedefinieerd als de betrokkenheid óp ouders in plaats van de betrokkenheid ván ouders, zou de houding van ouders die door de leerkracht als lastig ervaren worden, wel eens kunnen veranderen. Als professional straalt een leerkracht zelfvertrouwen uit om zijn of haar deskundige inbreng te laten gelden. Het is belangrijk om als leerkracht fouten toe te geven en een krachtig kwetsbare opstelling te hebben, maar in staat te zijn om ouders te begrenzen wanneer hun bezorgdheid omslaat in ongepast en agressief gedrag. Kort door de bocht: het gedrag van ouders is meestal een afspiegeling van het gedrag van de leerkracht. Natuurlijk mag van ouders verwacht worden dat ze verantwoordelijkheid nemen. Het verschil tussen een ouder en professional is dat van leerkrachten verwacht mag worden dat zij de extra stap nemen, waar dat ouders niet altijd lukt zoals de school zou willen.


Titel informatie
Auteur

Vries, Peter de

Tijdschrift

JSW (Jeugd in school en wereld)

Uitgave

Jrg. 105 (2020-2021), nr. 1 (september 2020)

Collatie

p. 18-21

Annotatie

Met lit.opg.

Publicatiejaar

2020