IEDER KIND EEN KANS! INTERVENTIES VOOR GELIJKE KANSEN IN HET BASISONDERWIJS
bevindingen uit onderzoek in samenwerking met het Jeugdeducatiefonds en de ABN AMRO Foundation

Er zijn structureel honderden miljoenen euro’s nodig om kansenongelijkheid in het basisonderwijs aan te pakken. Dat staat in het onderzoeksrapport Ieder kind een kans – Interventies voor gelijke kansen in het basisonderwijs dat in samenwerking met het Jeugdeducatiefonds en de ABN AMRO Foundation is opgesteld door Education Lab Netherlands.

Om het verder oplopen van de onderwijsongelijkheid te voorkomen, moeten er nu worden geinvesteerd in onderwijs en met name in interventies waarmee achterstanden van leerlingen voorkomen worden. Internationaal onderwijsonderzoek laat zien dat er hiervoor effectieve interventies bestaan. Effectieve interventies om gelijke kansen te bevorderen en achterstanden bij leerlingen weg te werken zijn onder andere:

- De beste leerkracht voor de klas
- Het aanbieden van extra uren onderwijs aan leerlingen
- Betrekken van ouders
- Aansluiting van onderwijs met zorgpartners
- Het verbreden van de horizon van leerlingen

In hoeverre deze interventies ook in Nederland effectief zijn is nog niet bekend. Wel blijkt dat de overgrote meerderheid van de leerkrachten op de basisscholen van het Jeugdeducatiefonds (JEF) de vijf interventies effectief acht. Volgens leerkrachten zijn de beste leerkracht voor de klas en het verbreden van de horizon het meest effectief om achterstanden weg te werken. De vijf interventies worden ook alle vijf toegepast op de JEF-scholen.

De leerkrachten schatten dat 42% van de leerlingen op hun scholen achterstand hebben opgelopen door de COVID-19 crisis. Deze leraren zijn van mening dat deze achterstanden het beste weggewerkt kunnen worden door het inzetten van extra uren en het aannemen van meer leerkrachten en/of onderwijsassistenten.  Leerkrachten vinden het met name belangrijk om extra uren in te zetten waar het voor het kind nodig is, binnen kleinere groepen, met een focus op de kernvakken in het curriculum. Van de leerkrachten heeft 43% wel zorg of hiervoor voldoende middelen beschikbaar zijn.

Enkele conclusies die in dit onderzoeksrapport naar voren komen: 

- Achterstanden kunnen worden aangepakt door te zorgen voor goede leerkrachten voor de klas, het aanbieden van extra uren, het betrekken van ouders, samenwerking tussen onderwijs en zorg, en het verbreden van de horizon van leerlingen.

- Onderzoek laat zien dat het aanbieden van extra uren en een goede leerkracht voor de klas de meest effectieve manieren zijn om achterstanden aan te pakken.

- Het betrekken van ouders komt het vaakst voor op scholen (93% van de leerkrachten), het aanbieden van extra uren komt het minst vaak voor op scholen (68% van de leerkrachten).

- 25% van de leerkrachten geven aan dat extra handen in de klas nodig zijn om achterstanden aan te kunnen pakken.

- Leerkrachten geven aan dat gemiddeld 42% van leerlingen op scholen die bij het JEF zijn aangesloten een extra achterstand hebben opgelopen als gevolg van de COVID-19 maatregelen.

- 43% van de ondervraagde leerkrachten geeft aan dat er niet voldoende middelen beschikbaar zijn op hun school om achterstanden aan de pakken.

- Gericht investeren in het aanpakken van achterstanden in het onderwijs kan helpen toekomstige inkomensongelijkheid te reduceren.


Titel informatie
Corporatie

Education Lab Netherlands

Auteur

Wetten, Sanne van; Wolf, Inge de

Uitgave

Maastricht : Education Lab Netherlands, 2020

Collatie

25 p.

Annotatie

Met lit.opg.

Publicatiejaar

2020