COMMUNICATIE MET OUDERS

Het schooljaar 2019-2020 is in meerdere opzichten een bijzonder schooljaar geweest. Het niet fysiek naar school kunnen gaan, heeft een beroep gedaan op leerkrachten om op een andere manier onderwijs in te vullen. Dit betekende niet alleen iets voor het contact met de kinderen, ook contacten met ouders/verzorgers verliepen voor leerkrachten wellicht anders dan normaal. Wat kan er bij de start van het nieuwe schooljaar geleerd worden van de coronatijd?

In de coronaperiode bleek, nog meer dan anders, een groot verschil te zitten in frequentie, initiatief en inhoud van gesprekken met ouders. Dat is niet altijd erg, niet iedere ouder heeft dezelfde begeleiding van leerkrachten nodig. Net zoals bij het onderwijs aan de kinderen, is het van belang om in beeld te krijgen wat de ouders nodig hebben. Op die manier is het mogelijk om oudercontact op maat maken. Wellicht biedt het zelfs de kans om in het schoolteam het gesprek aan te gaan over de huidige vorm van oudercontact. De traditionele tienminutengesprekken zijn immers voor lang niet iedereen even waardevol. Van belang zijn het uitspreken van wederzijdse verwachtingen.

Naast het inkijkje in de klas, bood de digitale wereld ook ruimte om van ouders feedback te krijgen op het handelen van de lerkracht. Daarom is het belangrijk dat leerkrachten kritisch naar hun eigen handelen kunnen kijken en dat om kunnen gaan met dilemma’s of vragen uit de praktijk. Beschouw dit als kans om te leren van en met ouders, en elkaar uitleg te geven over het ‘waarom. 

Deze periode maakt ook duidelijk dat de ontwikkeling van een kind nooit op zichzelf staat. De omgeving waarin een kind opgroeit, heeft invloed op ieder facet van de ontwikkeling. De ontwikkeling en het leren van kinderen gebeurt niet alléén op school, maar vindt in een bredere context plaats. De leerkracht heeft hier een voorbeeldfunctie in. 


Titel informatie
Auteur

Quinten, Lisanne

Tijdschrift

De Wereld van het jonge kind

Uitgave

Jrg. 48 (2020-2021), nr. 1 (september 2020)

Annotatie

Lit.lijst op hjk-online.nl

Publicatiejaar

2020