BEWEGEN OP HET KINDERDAGVERBLIJF

In dit artikel bespreken acht pedagogisch medewerkers welke belemmerende en bevorderende factoren zij ervaren bij het stimuleren van het bewegen van peuters. Op basis daarvan zijn praktische handvatten geformuleerd die kunnen helpen om peuters op het kinderdagverblijf op een goede manier te stimuleren tot bewegen. 

Het artikel beschrijft hoe beweegactiviteiten op het kinderdagverblijf in te delen zijn in drie soorten: vaste beweegactiviteiten in het weekprogramma, beweegactiviteiten tussen het programma door, en de integratie van bewegen in andersoortige activiteiten of in de inrichting van de ruimte. 

In een tabel staan vijf door de medewerkers benoemde factoren die beweging van peuters in het kinderdagverblijf beïnvloeden. De vijf genoemde factoren zijn beschikbare ruimte, uitdaging in het bewegen, kenmerken van de medewerker, het dagprogramma, en de rol van de ouders. Bij elke van deze vijf factoren staan factoren die de hoofdfactor bevorderen of juist belemmeren. De toelichting van de factor wordt wordt gevolgd door een tip hoe er met deze factor kan worden omgegaan.

Ook benoemt het artikel enkele bestaande beweegprogramma's voor de kinderopvang: Lekker Fit! Kinderdagverblijf, Beweegkriebels, Een Gezonde Start, Nijntje Beweegdiploma, Beweeg Wijs, en Fitte Start.


Titel informatie
Auteur

Wargers, Annemieke; Slot-Heijs, Jorien; Dellas, Vicky

Tijdschrift

Kiddo

Uitgave

Jrg. 21 (2020), nr. 4 (september)

Collatie

p. 20-22

Publicatiejaar

2020