EFFECTIVITEIT VAN INHAAL- EN ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA’S OM ONDERWIJSACHTERSTANDEN IN TE HALEN: EEN EERSTE OVERZICHT VAN INTERNATIONALE EN NEDERLANDSE LITERATUUR

Veel scholen werken aan gesubsidieerde inhaal- en ondersteuningsprogramma’s om extra aandacht te besteden aan leerlingen die niet optimaal hebben geprofiteerd van het afstandsonderwijs en hierdoor een achterstand hebben opgelopen. Het meest effectief tegen leerachterstanden lijken leerkrachtprofessionalisering en éen-op-één begeleiding.

Onderzoeksinstituut LEARN! inventariseerde in opdracht van NRO en OCW wat voor ondersteuning scholen inzetten en bracht de verwachte effectiviteit daarvan in kaart. Scholen kiezen vooral voor:

  1. verlengde schooldagen
  2. ondersteuning onder schooluren
  3. vakantiescholen voor leerlingen met een taal- of rekenachterstand

De onderzoekers bestudeerden ook de wetenschappelijke literatuur. Daaruit blijkt dat werkzame elementen van ondersteuningsprogramma’s grofweg dezelfde zijn:

  • het aantal uren onderwijs per leerling
  • deelname van de doelgroep (dus samenwerking met ouders en leerlingen stimuleren)
  • inhoud en structuur van het programma
  • betrokkenheid van een gekwalificeerde leerkracht
  • groepsgrootte
  • aansluiting op het reguliere curriculum
  • instructie in de klas

Er worden negen categorieën interventies beschreven die op dit moment in Nederland ingezet worden: remedial teaching, aanvullende ondersteunende materialen (adaptieve online programma’s), vakantiescholen, versterken van ouderbetrokkenheid, ondersteuning onder schooltijd, leerkrachtprofessionalisering en één-op-één begeleiding. Die twee laatsten lijken voor het primair onderwijs ook op de lange termijn het meest effectief omdat ze de basiskwaliteit van het reguliere onderwijs verbeteren, voor alle leerlingen.


Downloads
Titel informatie
Auteur

Kortekaas-Rijlaarsdam, Anne Fleur; Turkeli, R.; Vries, R. de

Uitgave

Amsterdam : Vrije Universiteit, 2020

Collatie

14 p.

Annotatie

Met lit.opg.

Publicatiejaar

2020