IMPLEMENTEREN EN LEREN
de implementatie en de daaruit volgende lessen van een ouderbetrokkenheidsmodule ter stimulering van onderwijsondersteunend gedrag op leesgebied

Met deze studie wordt (a) inzicht verkregen in de implementatie van de ouderbetrokkenheidsmodule van Success for All die gericht is op het stimuleren van onderwijsondersteunend gedrag op leesgebied door ouders met een kind in groep 3, 4 of 5, en worden (b) lessen getrokken die nuttig zijn bij de toekomstige implementatie van deze of vergelijkbare ouderbetrokkenheidsmodulen. Gedurende drie schooljaren voeren zeven Nederlandse basisscholen met relatief veel leerlingen met een lage sociaal-economische achtergrond de module ouderbetrokkenheid in. Daarna zijn diepte-interviews afgenomen met 22 professionals. Op basis van de interviewgegevens zijn twee implementatiedimensies geanalyseerd: het niveau van structurele implementatie en het implementatieproces. Drie niveaus van structurele implementatie worden onderscheiden: laag, gemiddeld en hoog. Uit de analyses blijkt dat de ene school een gemiddeld niveau van structurele implementatie heeft behaald en de andere zes een laag niveau. Met kennis van het implementatieproces werd deze uitkomst geïnterpreteerd. De analyses laten zien dat een hoger niveau van structurele implementatie afhangt van (1) hoe de innovatie is ingebed in de organisatiestructuur van de school, (2) of er al dan niet een programmakampioen aanwezig is (die wordt ondersteund door collega's en supervisors), (3) de gevoelde noodzaak voor succesvolle implementatie van kernelementen van de module, (4) het enthousiasme van het schoolpersoneel voor de innovatie, (5) het inroepen van hulp van externe experts om met gezamenlijke krachten een blokkade in de implementatie op te lossen proces en (6) actieve betrokkenheid van ouders en positieve reacties.


Downloads
Titel informatie
Auteur

Akkermans-Rutgers, Marlot; Doornenbal, Jeanette; Kassenberg, Annelies

Tijdschrift

Pedagogiek

Uitgave

Jrg. 40 (2020), nr. 1 (juli)

Collatie

p. 119-143

Annotatie

Met lit.opg.

Publicatiejaar

2020