FLEXIBEL HET NIEUWE SCHOOLJAAR IN: ZO KIEST U DE IDEALE MIX

Artikel op de website van Kennisnet over hybride ingericht onderwijs (plaatsonafhankelijk onderwijs dat met behulp van online en offline middelen georganiseerd wordt)

Na de zomer kunnen scholen in het primair en voortgezet onderwijs weer volledig open. Toch is de coronacrisis nog niet voorbij. En ook bij een nieuwe crisis moet het onderwijs snel kunnen schakelen zodat leerlingen zo goed mogelijk kunnen blijven leren. Hybride ingericht onderwijs  kan hiervoor een oplossing zijn, net als andere vormen van flexibilisering in het onderwijs.

Het onderwijs heeft de ambitie om ict meer te benutten. In 2018 en 2019 publiceerden de verschillende sectoren van het onderwijs strategische agenda’s waaruit een duidelijke wens en noodzaak sprak om het onderwijs anders te organiseren met behulp van ict.

Flexibel georganiseerd onderwijs vraagt om een goede mix van platforms, (digitale) leermiddelen, elektronische leeromgevingen, portfolio’s en andere toepassingen. Steeds gaat het om het vinden van een optimale balans tussen:

  • mens en techniek
  • individueel en groepsgewijs
  • thuis en op school
  • online en offline
  • synchroon en asynchroon

Alleen een bewuste afweging leidt tot een mix met een doordachte inzet van ict, die daadwerkelijk kan bijdragen aan meer flexibel en eigentijds onderwijs.

Om zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de manier waarop scholen in de maanden van lockdown hebben geopereerd en hoe dat hen is bevallen, is Kennisnet een onderzoek gestart: de ‘Monitor hybride onderwijs’. Iedere school kan hieraan meedoen en ontvangt een rapportage van de uitkomsten van de eigen school.

In een aantal vervolgartikelen worden praktijkvoorbeelden gegeven die een beeld geven van de verschillende manieren waarop scholen keuzes maken en tot een flexibele mix komen in onderwijs en organisatie. In het eerste artikel wordt toegelicht hoe Basisschool Cascade in Voorburg verdere plannen maakte voor personalisering van het onderwijs.


Titel informatie
Corporatie

Kennisnet, Zoetermeer

Auteur

Schouwenburg, Frans

Uitgave

Zoetermeer: Kennisnet, 2020-

Publicatiejaar

2020