EEN KWESTIE VAN VERTROUWEN
werken aan de relatie tussen school en ouders

Suzanne van Haaften boog zich over de kwestie dat er op school regelmatig ervaren wordt dat de ouders van hoogbegaafde kinderen er moeite mee hebben om de leerkracht en zijn/haar aanpak te vertrouwen. Er zijn een aantal aspecten die essentieel zijn om vertrouwen te kunnen creëren. Ten eerste is het van belang om te kijken naar de positieverschillen: gelijkwaardigheid tussen beide gesprekspartners is onmisbaar. Daarnaast is er zorgvuldige communicatie nodig, waarbij men eigen grenzen moet erkennen en begrip moet hebben voor andermans uitgangspunten. Ook is een positieve insteek van groot belang: ga uit van goede intenties van de ander. 

Naast al deze aspecten kost het opbouwen van vertrouwen nu eenmaal tijd. Het is voor zowel ouder als leerkracht een kwestie van geven en nemen, en het vinden van de juiste balans hiertussen, kan even duren. 


Titel informatie
Auteur

Haaften, Suzanne van

Tijdschrift

Gifted@248

Uitgave

Lente 2020

Collatie

p. 10-14

Publicatiejaar

2020