ONDERZOEK INSPECTIE NAAR ONDERWIJS OF AFSTAND

Ondanks de grote inspanningen die in de afgelopen periode door scholen en instellingen zijn geleverd om onderwijs op afstand te kunnen aanbieden, lukte het maar deels om te voldoen aan de kerntaken van het onderwijs. Dit concludeert de Inspectie van het Onderwijs na een onderzoek bij een representatieve steekproef van besturen en management van 865 scholen, instellingen en samenwerkingsverbanden. Voor het onderzoek hebben onderwijsinspecteurs in de tweede helft van april 2020 vragen gesteld aan besturen en management, nadat zij vanwege de maatregelen in verband met het coronavirus noodgedwongen onderwijs op afstand gingen verzorgen.


Titel informatie
Corporatie

Inspectie van het Onderwijs, Utrecht

Uitgave

Utrecht : Inspectie van het Onderwijs, 2020