PRIORITERING LEERDOELEN

Bij het verzorgen van onderwijs op afstand kan het lastig zijn het volledige onderwijsprogramma te verzorgen. Daarom hebben PO-Raad, OCW, SLO en educatieve uitgevers in afstemming gewerkt aan verschillende handvatten om hierin keuzes te maken.  

Om leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de volgende stappen in het onderwijs (volgende groep of brugklas) willen ze scholen die daar behoefte aan hebben helpen een prioritering in de leerdoelen aan te brengen: de onderdelen van het curriculum die het meest relevant zijn voor doorstroom en waar dus de nadruk op kan worden gelegd.

Per leerjaar (of combinatie van leerjaren) doet SLO concrete suggesties voor het prioriteren van leerdoelen. Deze suggesties zijn inmiddels beschikbaar voor taal/lezen en voor rekenen/wiskunde. De uitwerkingen voor oriëntatie op jezelf en de wereld volgen zo snel mogelijk