DE VREEDZAME SCHOOL [VERSIE 4 2020]

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Het hart van De Vreedzame School wordt gevormd door een lessenserie. Tijdens het tweejarige invoeringstraject staat in de teamtrainingen het bijbehorende leerkrachtgedrag centraal. In het eerste jaar ligt het accent op het invoeren van de lessenserie en in het tweede jaar krijgt leerlingmediatie vorm. Daarnaast komen thema’s aan de orde als: sociale veiligheid, omgaan met (ongewenst) gedrag, ouderbetrokkenheid en de Groepsvergadering (het democratisch hart in klas en school waar leerlingen een stem hebben, en mogen meepraten over zaken die hen aangaan).

Er is een apart programma voor voorscholen en peuterspeelzalen. Voor het SO is er een aparte lessenserie: Beste Vrienden (SO) en Beste Burgers (VSO). Voor het SBO zijn er aanpassingen gemaakt op het basisschoolprogramma. Er is ook een versie voor het VO: Democratie kun je leren!

Voor de start van het schooljaar 2020-2021 zijn nieuwe lesmappen ontwikkeld. Nieuw hierin is:

  • Kritisch denken en sociale veiligheid krijgen een prominentere plek in het curriculum.
  • De lesinhoud sluit naadloos aan bij het wetsvoorstel Burgerschap en de ontwikkelingen binnen Curriculum.nu.
  • De lesmappen zijn opnieuw vormgegeven en handzamer door compactere lesbeschrijvingen.
  • Alle werkbladen zijn te downloaden via het Deelnemers Domein op de website.
  • Naast de circa 30 lessen per schooljaar met vervolgactiviteiten kan er gekozen worden uit extra lessen en modules die via het Deelnemers Domein op de website beschikbaar gesteld worden.
  • Met duidelijke iconen worden leerkrachten geattendeerd als er binnen een les ook gewerkt wordt aan: kritisch denken, leerlingen een stem geven, ouders/thuis, participatie, digitale geletterdheid of coöperatief leren.

 


Titel informatie
Auteur

Scheltema, Hans; Ven, Mirjam van der

Uitgave

Rotterdam : CED Groep, 2020-

Publicatiejaar

2020