THEMA: FOCUS OP KANSENGELIJKHEID

Artikelen over gelijke kansen in het onderwijs:

46 Introductie op het thema kansenongelijkheid
Jan Maarse, Anneke Westerhuis, Sietske Hendriks, Arie Olthof

50 1. Gedeelde verantwoordelijkheid voor een gezamenlijke aanpak: Gelijke kansen
Eddie Denessen
Er is reeds veel kennis aanwezig over welke aanpakken van kansenongelijkheid in het onderwijs allemaal mogelijk zijn, maar desondanks lukt het niet om kansenongelijkheid te verminderen. Hoe kan dat? In het artikel worden mogelijke verklaringen en oplossingen gegeven. 

56 2. Het onderwijs is niet beter dan de samenleving
Jan Maarse en Sietske Hendriks
In dit artikel wordt gekeken naar het boek Witte zwanen, zwarte zwanen van Anja Vink, een boek over de zwarte school en thema's als segregatie en onderwijskansen. Er wordt gekeken naar hoe relevant dit boek nog is en in hoeverre segregatie en ongelijkheid in het onderwijs de afgelopen tien jaar zijn veranderd.

62 Column: gelijke kansen: een sympathiek idee?
Douwe Brouwer 
Een kritische kijk op het ideaal gelijke kansen.

66 3. Drie uitdagingen om alle leerlingen gelijke kansen te geven
Inge de Wolf, Roel Ariës en Sanne van Wetten
De afgelopen tien jaar zijn voor leerlingen van wie de ouders niet hebben doorgeleerd, de kansen op een succesvolle onderwijsloopbaan verkleind terwijl die kansen voor leerlingen met academisch geschoolde ouders zijn toegenomen. De oorzaken en aanpakken worden in het artikel besproken.

74 4. Toelatingsbeleid en kansengelijkheid
Guido Walraven, Paco Lucassen, Jeroen Onstenk en Jeroen Peters
Kansenongelijkheid en sociaaleconomische en -culturele segregatie hebben gevolgen voor zowel individuen als voor de hele samenleving. Een belangrijk middel om dit aan te pakken kan het anders inrichten van het toelatingsbeleid zijn: als jongeren evenveel kans hebben op terecht te komen op de school van hun voorkeur kan dit een eerste stap zijn.

80 Column Kansengelijkheid: een opgave voor het onderwijs?
Frits Hoekstra
Een kijk op kansenongelijkheid als maatschappelijk probleem in plaats van een probleem voor de school.

82 5. Nieuwkomers in het vo: noodzaak tot nieuwe vormen van samenwerking, organisatie en aanbod
Maaike Hajer en Paulien Muller
Het Nederlandse schoolsysteem is voor velen nog altijd een emancipatiemachine. Een groep die maximaal van deze waarde wil kunnen profiteren, zijn nieuwkomers. Het systeem werkt echter niet altijd mee; ons onderwijssysteem is maar matig ingericht op het opnemen van kinderen die op latere leeftijd naar Nederland komen. De mogelijkheden voor schoolleiders en bestuurders om optimale kansen te creeëren worden besproken. 

88 6. Effectief lokaal onderwijskansenbeleid
Frank Studulski
Deze bijdrage gaat over de vraag wat effectief is in het bestrijden van achterstanden en wat scholen kunnen doen. Specifiek gaat Frank Studulski in op voor- en vroegschoolse educatie, schakelklassen, de Brede School Academie en ouderbetrokkenheid.

94 Epiloog 
Sietske Waslander


Titel informatie
Auteur

Maarse, Jan; Westerhuis, Anneke; Hendriks, Sietske

Tijdschrift

De Nieuwe Meso

Uitgave

Jrg. 7 (2020), nr. 1 (maart)

Collatie

p. 46-100

Annotatie

Met lit. opg.

Publicatiejaar

2020