WAT WERKT IN DE STRIJD TEGEN ONDERWIJSACHTERSTAND?

In vier Werkplaatsen Onderwijsonderzoek Onderwijsachterstandenbeleid gaan scholen en onderzoekers gericht na welke aanpakken er onder welke omstandigheden effectief zijn in het aanpakken van onderwijsachterstanden. Hierbij is de vraag uit de praktijk het uitgangspunt. Teams van leraren, een onderzoeker, meestal studenten en soms ook een schoolleider ontwikkelen aan de hand van concrete vraagstukken kennis over wat werkt. Zowel 'vertrouwde' onderwijsachterstandenthema's als taal en ouderbetrokkenheid als schooleigen thema's staan centraal.

Het artikel beschrijft de vier werkplaatsen. In Utrecht gaan leerkrachten samen met onderzoekers aan de slag met elementen uit de naschoolse Brede School Academie. Woordenschatontwikkeling, begrijpende leesvaardigheid, academische vaardigheden, en het vergroten van kennis over de wereld zijn hier belangrijke thema's.

In Arnhem en Nijmegen hebben de besturen de vraagstukken die spelen op hun scholen geclusterd in drie thema's: hoge en reële verwachtingen van leraren, effectieve instructie, en ouderbetrokkenheid. Op scholen worden 'teacher design'-teams ingericht die de onderzoeksvraag formuleren. Via de 'design-thinking' methoden gaan scholen de aanpakken in de praktijk uitproberen.

In de werkplaats in Groningen wordt uitgegaan van het in Amerika ontwikkelde programma Success for all. Dit programma grijpt aan op alle elementen van het onderwijs, zoals samenwerkend leren, ouderbetrokkenheid en niveaudifferentiatie. Drie scholen hebben een voorhoedefunctie, dertien andere scholen kunnen leren van deze scholen.

In de werkplaats in Amsterdam zijn uit een inventarisatie onder schoolbesturen thema's taalonderwijs, leerkrachtverwachtingen, en het versterken van hulpbronnen naar voren gekomen om nu aan te pakken. Per thema worden er maximaal twee concrete aanpakken uitgeprobeerd.


Downloads
Titel informatie
Auteur

Boer, Susan de

Tijdschrift

Podium

Uitgave

Jrg. 9 (december 2019)

Collatie

p. 14-16

Publicatiejaar

2019