TOOLGERICHT OF DOELGERICHT? DRIE WIJZE DIDACTISCHE LESSEN VOOR AFSTANDSONDERWIJS

De auteurs van het recent verschenen boek Wijze lessen stippen de kansen en risico's van digitaal afstandsonderwijs aan. "Didactiek is bij afstandsonderwijs nog belangrijker dan in contactonderwijs."

Ze geven drie lessen mee: De drie lessen zijn: 1) zet structuur, duidelijkheid en daarmee rust voorop, 2) grijp de kans toetsing in te zetten als een kans voor leren, en 3) geef houvast bij het zelfstandig leren.


Links
Titel informatie
Auteur

Sluijsmans, Dominique; Surma, Tim; Camp, Gino

Uitgave

Scienceguide, 2020

Categorie├źn
Sector VO
Doelgroepen docent vo
Onderwerpen AFSTANDSONDERWIJS
DIDACTIEK
Materialen Vakliteratuur
PDF