STIMULERING VAN GELETTERDHEID MET OUDER-KINDPROGRAMMA'S VOOR KINDEREN IN ACHTERSTANDSSITUATIES
een meta-analyse van effecten en werkzame elementen

In deze meta-analyse wordt verslaggedaan van de effecten en werkzame elementen van ouder-kindprogramma’s die worden ingezet om de geletterde thuisomgeving te stimuleren. In dit rapport  zijn de effecten samengevat van 56 ouder-kindprogramma’s, onderzocht in 48 verschillende studies die zich uitsluitend richten op kinderen van wie het merendeel uit gezinnen met een lage sociaal-economische status komt. De uitkomsten van het onderzoek laten positieve effecten zien. Op de korte termijn verbeterden zowel de begripsgerelateerde vaardigheden (bijvoorbeeld verhaalbegrip) als de codegerelateerde vaardigheden (bijvoorbeeld kennis van schrift) bij kinderen die meededen aan een ouder-kindprogramma. Op de lange termijn leken de effecten, met name bij de begripsgerelateerde vaardigheden, echter wel uit te doven. Eén van de belangrijkste ingrediënten voor een programma blijkt te zijn focus, het gaat dan om programma’s die zich beperken tot een gelimiteerde set activiteiten (bijvoorbeeld alleen voorlezen) of vaardigheden, programma’s die hun aanbod focussen op activiteiten in het gezin en geen combinatie maken met activiteiten op school en programma’s waarin niet gealterneerd wordt tussen trainingscontexten. 


Titel informatie
Corporatie

Stichting Lezen, Amsterdam

Auteur

Steensel, Roel van; Fikrat-Wevers, Suzanne; Bramer, Wichor

Uitgave

Amsterdam : Stichting Lezen, 2019

Collatie

46 p.

Reeks

Stichting Lezen Reeks

Annotatie

Met lit. opg.
Reviewstudie gefinancierd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Publicatiejaar

2019