OUDERS EN SCHOOLLOOPBAANONTWIKKELING
een handreiking voor het basisonderwijs

Deze handreiking wil basisscholen ondersteunen in hun zoektocht naar de beste vormgeving van schoolloopbaanontwikkeling en het betrekken van ouders hierbij. Deze handreiking is gebaseerd op ervaringen vanuit het project Ouders en LOB waarin er met een aantal basisscholen in Rotterdam-Zuid werd geprobeerd de samenwerking tussen school en ouders bij de schoolloopbaanontwikkeling van kinderen te versterken. Het project Ouders en LOB wordt uitgevoerd door Mariëtte Lusse, Monique Strijk en Jos Heinerman vanuit het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie i.s.m. het Kenniscentrum Talentontwikkeling, beide van Hogeschool Rotterdam. Dit vindt plaats in het kader van het Gaan voor een Baan programma (GvB) van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. De ambitie van GvB is het bieden van extra ondersteuning bij Loopbaan Ontwikkeling en Begeleiding (LOB) aan de jeugd van Zuid van basisschool tot uitstroom naar werk, om zo kansrijker schoolloopbanen te realiseren. In het project staan drie aspecten van schoolloopbaanontwikkeling centraal. Het eerste aspect is dat kinderen zicht krijgen op hun interesses en kwaliteiten. Een tweede aspect is dat kinderen, naast het verder ontwikkelen van hun talenten, ook expliciet sectoren en de wereld van werk en beroepen gaan verkennen en leren kijken naar zichzelf in relatie tot dat werk. Het derde aspect is de keuze die de leerling aan het eind van de basisschool maakt voor een school in het voortgezet onderwijs.

In de handleiding wordt als eerst een onderbouwing voor de schoolloopbaanontwikkeling gegeven. Vervolgens wordt er een aanpak besproken en tot slot wordt er voorbeeldmateriaal aangeboden.


Titel informatie
Auteur

Strijk, Monique; Lusse, Mariëtte

Uitgave

Rotterdam: Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie, 2019

Collatie

76 p.

Annotatie

Een product van het Bridge project Ouders en LOB
Uitgevoerd door Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (EMI) Hogeschool Rotterdam

Met lit. opg.

Publicatiejaar

2019