BASISBOEK COÖRDINATOR OUDERBETROKKENHEID

In dit boek wordt besproken hoe een samenwerking tussen de school en ouders kan worden vormgegeven, met als doel de verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling van leerlingen te vergroten. Deze samenwerking draagt bij aan een succesvolle schoolloopbaan van leerlingen. Het is van belang dat in elke school minstens één teamlid zich specialiseert in de samenwerking met ouders en het team daarin meeneemt. De Vries werkt de ingrediënten uit die deze specialisten nodig hebben om hun rol goed te kunnen vervullen.  Het boek maakt gebruik van een aanstal stappen en modellen om ouderbetrokkenheid in te stellen en is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en praktijkvoorbeelden.


Titel informatie
Auteur

Vries, Peter de

Uitgave

Dordrecht: Instondo, 2020

ISBN

9789463172028

Publicatiejaar

2020