MIJN RAPPORTFOLIO

MijnRapportfolio is een leerlingvolgsysteem waarbinnen de ontwikkeling van kinderen op meerdere vlakken zichtbaar kan worden gemaakt. Kind en leerkracht hebben beiden inbreng. Daardoor worden verschillen zichtbaar en kan MijnRapportfolio dienen als praatdocument.

MijnRapportfolio heeft verschillende onderdelen. Het eerste onderdeel is de startpagina. Op deze pagina wordt het kind gepresenteerd aan de hand van de onderdelen ‘dit ben ik’, ‘hier werk ik aan’ en ‘hier ben ik trots op’. De tweede pagina is de pagina ‘zo ben ik’. Hier is de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind te vinden. Op de derde pagina, ‘zo leer ik’, is informatie te vinden over de manier waarop het kind leert. Ook de manier van werken komt aan bod op de pagina ‘zo werk ik’. Op de talenten pagina zijn de talenten van het kind te vinden. Op de pagina ‘vaardigheden’ kan de leerkracht inzicht krijgen in de ontwikkeling binnen de verschillende vakgebieden. Tot slot bestaat er de mogelijkheid om documenten toe te voegen aan het rapportfolio van het kind.

De driehoek leerkracht-kind-ouder staat centraal. Informatie die wordt ingevoerd, blijft de hele schoolloopbaan van het kind bewaard waardoor er steeds kan worden terug gekeken. Door op ieder gewenst moment te kunnen (terug)kijken, wordt de ontwikkeling zichtbaar voor iedere betrokkene (kind, leerkracht en ouder). 


Titel informatie
Uitgave

Eindhoven: Synaxion, 2020-

Publicatiejaar

2020