THEMA: LERARENOPLEIDING

Een reeks artikelen over het thema ‘lerarenopleiding’:

Ruim baan voor leraren
Martine Braaksma, Bregje Beerman en Stijn Verbeek
Er is veel aandacht voor het lerarenberoep, zowel bij beleidsmakers als in de media. Terecht, want leraren zijn cruciaal voor goed onderwijs. Het beroep staat echter onder druk, onder andere door toenemende lerarentekorten. De Tweede Kamer heeft de Onderwijsraad daarom de volgende adviesvraag gesteld: hoe kunnen aanpassingen in de opleidings- en arbeidsstructuur bijdragen aan voldoende én goede leraren? In antwoord op deze vraag heeft de Onderwijsraad in november 2018 het advies Ruim baan voor leraren. Een nieuw perspectief op het leraarschap gepubliceerd. Dit artikel beschrijft de hoofdpunten uit het advies.

Eerste indruk: kansen maar ook vraagtekens
Anke Herder
In antwoord op het advies van de onderwijsraad presenteerde minister van Engelshoven in een kamerbrief haar ideeën om het bevoegdhedenstelsel voor het po, vo en mbo aan te passen. De kern: een brede pedagogisch-didactische basis, specialisaties en compacte bevoegdheden die over sectoren heen gestapeld kunnen worden. Hoe denkt men over de eerste contouren van dit plan? Elf lerarenopleiders van vier hogescholen en twee universiteiten geven een reactie.

Over de professionele identiteiten van de leraar
Marco Snoek
Een jaar geleden kwam het advies van de Onderwijsraad uit. Het advies riep destijds een golf van reacties op. Inmiddels is het ministerie begonnen aan veldwerk ter voorbereiding van het daadwerkelijk wijzigen van de opleidingsstructuur. Het is in deze context zinnig om een gesprekselement in te brengen: de professionele identiteit van de leraar.

‘Wat ik wil en wat ik doe overlappen niet altijd’
Redactie m.m.v. Thijs Desain
Thijs Desain is leraar natuurkunde in opleiding. Direct na de bachelor Natuurkunde werd er gekozen voor de tweejarige master Science Education and Communication in Utrecht, en daarbinnen voor de eerstegraads docentenopleiding. Thijs is heel blij dat hen (Thijs is non-binair en gebruikt hen/hun als persoonlijke voornaamwoorden) na een jaar weer voor de klas staat en heeft het lesgeven gemist. Er wordt beschreven wat voor soort leraar Thijs is, hoe Thijs zich zou willen ontwikkelen de komende jaren en of Thijs goed is voorbereid op de vernieuwingsscholen.

‘Het ging mij vooral om het docentschap’
Redactie m.m.v. Albert Bokslag
Albert Bokslag is docent wiskunde, voorzitter van de wiskunde sectie, rekencoördinator en mentor van de Kunst en Ambacht klas. Zijn weg naar het leraarschap was geen traditionele. Zijn route naar de hts liep via 3 jaar havo en toen de mts. Hij werkte 17 jaar bij verschillende bedrijven maar was toen toe aan een grondige switch. ‘Ik heb gekozen toen voor het onderwijs. De keuze voor het vak wiskunde was vooral ingegeven doordat ik daarmee het meest gunstige loopbaanperspectief had, want minder vanwege passie voor het vak. Het ging mij vooral om het docentschap.’

Moderne leraren gezocht in tijden van schaarste
Redactie m.m.v. Elly Loman
Scholen die te boek staan als innovatief hebben leraren nodig die een eigentijdse en soms ook eigenzinnige blik op onderwijs delen. Wat kenmerkt die leraren? En sluit de huidige opleiding tot leraar daarbij aan? Elly Loman, schoolleider van het Hyperion Lyceum in Amsterdam, en lid van het Platform eigentijds onderwijs (PLEION), ging hierover met haar collega’s in gesprek en doet verslag.

Een onderzoekende houding in de lerarenopleiding
Lisette Uiterwijk en Rena Punt
Hoe kun je als lerarenopleider de ontwikkeling van een onderzoekende houding van studenten het beste stimuleren? De Kennisrotonde deed literatuuronderzoek en kwam erachter dat het doen van onderzoek door studenten in de lerarenopleiding onder voorwaarden een effectieve manier is om een onderzoekende houding te stimuleren.


Titel informatie
Auteur

Braaksma, Martine; Beerman, Bregje; Verbeek, Stijn

Tijdschrift

Van twaalf tot achttien

Uitgave

Jrg. 29 (2019), nr. 9 (november)

Collatie

p. 6-41

Publicatiejaar

2019