MAATWERK IS DE ESSENTIE
instroom van jongeren vanuit een internationale schakelklas

Nieuwkomers tussen de twaalf en achttien jaar starten in het Nederlandse onderwijs in een Internationale Schakelklas (ISK). Na anderhalf tot twee jaar stappen ze over naar het voortgezet onderwijs. In dit artikel wordt gekeken naar hoe deze jongeren begeleid kunnen worden naar een nieuwe school en naar het begeleiden van een nieuwkomer op school.

Amy Hoek van Dijke, teamleider van de ISK in Zaandam, benoemt dat de taak van de ISK is om te zorgen voor onderwijs en een doelgericht taalbeleid in een veilig schoolklimaat. De leerlingen van de ISK komen uit de hele wereld. Dit maakt een ISK een dynamisch geheel. De Zaanse ISK volgt voor het programma onder andere de richtlijnen van LOWAN (een organisatie die de scholen ondersteunt bij het Eerste Opvangonderwijs aan nieuwkomers) en er is veel NT2-deskundigheid binnen het team.

Tijdens de ISK-periode volgt de school de vorderingen nauwkeurig en de leerlingen worden getest op capaciteiten. Om de leerlingen voor te bereiden op een nieuwe start, volgt de leerling in een proefperiode alvast lessen op de nieuwe school. De ISK verzorgt na de overstap naar een nieuwe school passende intensieve taaltraining voor de leerlingen. De nieuwe school zorgt voor een onderwijsprogramma op maat. Hierbij kan gedacht worden aan aanpassingen tijdens de lessen of het gebruik van een woordenboek tijdens het maken van een toets.

Tijdens terugkommomenten op de ISK monitoren de begeleiders de vooruitgang en geven extra uitleg bij de reguliere vakken.

Tot slot worden er enkele tips gegeven voor begeleiding en opvang van nieuwkomers na de ISK. Zo dient er gezorgd te worden voor een warme overdracht van de mentor naar de vervolgschool, moet er een aangepast onderwijsprogramma worden gemaakt en wordt aangeraden het contact met de ISK-mentor te onderhouden zo lang als dat nodig is.


Titel informatie
Auteur

Zijp, Truda

Tijdschrift

Bij de les

Uitgave

Jrg. 16 (2019-2020) , nr. 3 (november 2019)

Collatie

p. 26-28

Publicatiejaar

2019