EEN-MINUUT-TEST (EMT)
schoolvorderingentest voor de technische leesvaardigheid

De Een-Minuut-Test (EMT) meet de technische leesvaardigheid bij kinderen uit groep 4-8, de brugklas en de tweede klas. De nieuwe normen (2019) van de EMT zijn verwerkt in de handleiding van de Klepel-R. De test kan ingezet worden in het regulier en speciale onderwijs. Gebruik in combinatie met de Klepel-R geeft aanwijzingen voor classificatie en behandeling van leesproblemen

De EMT wordt vaak in combinatie met de Klepel ingezet voor het meten van technische woord-leesvaardigheid. De Eén-Minuut-Test (EMT) bestaat uit echte woorden, en is een woord-herkenningstest. De Klepel-R bestaat uit pseudowoorden, en is een decodeertest.

De EMT bestaat uit twee standaardlijsten (testkaart vorm A en B). Op elke kaart staan 116 losse, onder elkaar geplaatste woorden. Dit zijn niet-samenhangende woorden omdat het aspect van het begrijpen op de achtergrond moet blijven. De test is bedoeld voor het bepalen van een algemeen niveau van technisch lezen. De test wordt individueel afgenomen via de pen-en-papiermethode. De afname duurt één minuut.

In 2019 is een herziene handleiding van de Klepel-R gepubliceerd, waarin tevens nieuwe normen zijn opgenomen voor de EMT. In de herziene handleiding van de Klepel-R staan twee wijzigingen in de instructies, die ook voor de EMT worden aangehouden. Het betreft het ‘bijwijzen met de vinger’, het ‘voorzeggen’.

De handleiding van de EMT is niet herzien, de onderzoeksgegevens die in deze handleiding staan vermeld, hebben geen betrekking op het meest recente onderzoek. De normen van de EMT zijn te vinden in de handleiding van de Klepel-R. 
De nieuwe versie van de EMT is voorzien van nieuwe normen met een uitbreiding van het leeftijdsbereik naar 14 jaar.  


Titel informatie
Auteur

Brus, B.Th.; Voeten, M.J.M.

Uitgave

herz. versie - Amsterdam : Pearson, 2019

Annotatie

De testset bestaat uit:
- een EMT handleiding
- een EMT Testkaart Vorm A
- een EMT Testkaart Vorm B
- 100 EMT Scoreformulieren vorm A
- 100 EMT Scoreformulieren vorm B

De test wordt ondermeer besproken in het Tijdschrift voor Remedial Teaching, jrg. 28 (2020) nr. 2 (april).

Publicatiejaar

2019