VANUIT WELKE PERSPECTIEVEN OP IDENTITEIT KUNNEN DOCENTEN OP MIDDELBARE SCHOLEN MET ELKAAR IN GESPREK GAAN OVER HUN IDENTITEIT EN WAARDEN, EN WAT LEVEREN DERGELIJKE GESPREKKEN OP?

Onderzoek verricht naar aanleiding van een vraag die gesteld werd via de Kennisrotonde van het Nationaal Regieorgaaan Onderwijsonderzoek. 

Er zijn vier perspectieven op identiteit die docenten als vertrekpunt kunnen nemen in een gesprek over identiteit. Het rolperspectief gaat uit van de verschillende rollen van een docent. Het micro/macroperspectief benadert identiteit vanuit twee niveaus die in evenwicht moeten zijn. Vanuit het spanningenperspectief kunnen lastige situaties waar leraren mee worstelen besproken worden. Het carrièreperspectief heeft de loopbaan van docenten als vertrekpunt. De opbrengst is bij alle perspectieven vergelijkbaar: bewustwording van de eigen professionele identiteit, de mogelijkheid om samen de identiteit van de school vorm te geven en hogere werktevredenheid. Voorwaarde is wel dat gesprekken regelmatig plaatsvinden in een veilige context.


Titel informatie
Corporatie

NRO, Den Haag

Uitgave

Den Haag : NRO, 2019

Reeks

Kennisrotonde

Annotatie

De Kennisrotonde is een online loket voor de beantwoording van actuele kennisvragen uit en over het onderwijs. Onderwijsprofessionals kunnen hier hun vraag stellen en met de antwoorden kan op een snelle manier kennisgenomen worden van wetenschappelijk onderzoek.

Publicatiejaar

2019