TEVREDEN OVER DE KWALITEIT VAN PASSEND ONDERWIJS?

In dit artikel wordt gereflecteerd op tevredenheid en kwaliteit van passend onderwijs, de ontevredenheid lijkt zo groot te zijn dat passend onderwijs kwalitatief mislukt lijkt te zijn. Deze ontevredenheid is naar voren gekomen in een enquête van de AOB, die is ingevuld door AOB-leden. Toch geven de leden van de AOB ook aan dat Passend Onderwijs kan slagen. Hiervoor zijn kleinere klassen, meer handen in de klas en een maximum van het aantal zorgleerlingen per klas nodig. Volgens Peter de Vries,  redactie PO-magazine en eigenaar PdV Advies, en Jos Gerards, hoofdredactie PO-magazine en eigenaar van Evident Advies, is het de vraag of de conclusies die de AOB trekken uit hun enquête wel getrokken mogen worden. Uit onderzoek van het NRO, een samenwerking van wetenschappelijke bureaus die onderzoek doen naar de realisatie van Passend Onderwijs, is allereerst gebleken dat het aantal zorgleerlingen niet toeneemt en ten tweede zijn de indicaties van toenemende zorgzwaarte van leerlingen zwak en niet consistent voor alle sectoren. Volgens de onderzoekers is de complexiteit van leerproblemen bij leerlingen in het regulier onderwijs niet toegenomen. Onderzoekers constateren nadrukkelijk wel een hogere gevoelde werkdruk bij leraren als gevolg van te hoge verwachtingen, toenemende onzekerheid over welke leerlingen nu wel of niet passend onderwijs krijgen en ouders die meer eisen stellen. Het lerarentekort wordt aangeduid als het grootste probleem op dit moment. Echter, de inzet van extra handen in de klas is toegenomen. Een ander probleem is dat het merendeel van de schoolleiders ontevreden is over de omvang van het budget dat de school krijgt voor leerlingen met ondersteuningsbehoeften. Schoolleiders zijn daarentegen wel tevreden over de ruimte die ze hebben om middelen voor passend onderwijs in te zetten. In het artikel stellen de Vries en Gerards dat het logisch is dat er vragen staan na de invoering van passend onderwijs, omdat zekerheden ter discussie staan. Verder stellen zij dat tevredenheid en kwaliteit niet hetzelfde zijn. Tevredenheid is een gevoel in het hier en het nu. Kwaliteit gaat over een hoger doel waarbij soms moeilijke periode doorlopen moeten worden en lastige obstakels overwonnen moeten worden. Volgens de auteurs zijn er geen goede harde criteria om de kwaliteit van passend onderwijs te meten. Zij geven aan dat het belangrijk is de kwaliteit ergens van te evalueren, maar dat dit niet betekent dat het slagen van passend onderwijs (vroegtijdig) wordt afgemeten aan de mate van tevredenheid van leerkrachten. De kwaliteit is volgens hen belangrijker, hiervoor moet worden geëvalueerd wat beter kan en moet voor de kinderen.


Titel informatie
Auteur

Vries, Peter de; Gerards, Jos

Tijdschrift

Passend onderwijs magazine

Uitgave

Jrg. 7 (2019), nr. 4 (september)

Collatie

p. 6-11

Annotatie

Met lit. opg.

Publicatiejaar

2019