RUIMTELIJKE BEGRIPPEN
rekentaal aan de verteltafel

Dit artikel is het eerste deel van een tweeluik over rekentaal aan de verteltafel. In dit artikel staat de rekentaal bij ruimtelijke aspecten centraal. Het tweede artikel gaat in op de rekentaal bij tijdsaspecten en op een goede spelbegeleiding en een zorgvuldige spelevaluatie.

Er wordt besproken hoe rekentaal kan worden uitgelokt tijdens het spel aan de verteltafel. Een verteltafel is een plaats waar kinderen prentenboekenverhalen naspelen. In alle verhalen zijn zeker twee rekenaspecten aanwezig: tijd en ruimte. Expliciete aandacht voor die twee rekenaspecten, lokt bij kinderen actief gebruik van rekentaal uit. Hierbij moeten kinderen worden uitgedaagd om zelf actief rekentaal te gebruiken. Hierin heeft een leerkracht een grote rol, bijvoorbeeld door het goede voorbeeld te geven, feedback te geven, open vragen te stellen, kinderen hun denken te laten verwoorden, door uitingen te parafraseren of te verbeteren en correcte woorden en formuleringen te herhalen. Ook is een goede inrichting van de verteltafel van belang. In het artikel worden tips gegeven die leerkrachten kunnen gebruiken om de verteltafel goed in te richten. Een uitgebreid repertoire aan rekentaal is een voorwaarde voor soepele communicatie over rekenen.


Titel informatie
Auteur

Bree, Rob van; Bree, Hanneke van

Tijdschrift

De Wereld van het jonge kind

Uitgave

Jrg. 47 (2019-2020), nr. 2 (oktober 2019)

Collatie

p. 18-21

Annotatie

De literatuurlijst is beschikbaar via: www.hjk-online.nl/artikelen

Publicatiejaar

2019