BAREKA PROFIELTOETS REKENEN
online rekentoetsen

Bareka is een online toets- en oefenprogramma dat zich onder andere richt op het automatiseren en memoriseren van rekenopgaven. Het is ontwikkeld door Bandstra Speciaal Rekenadvies. Leren rekenen kan gezien worden als een opeenstapeling van kennis en vaardigheden. Dit is gevisualiseerd in een rekenmuurtje. Het is opgebouwd uit vier fasen, waarbij de eerste fase opgedeeld is in fase 1a en fase 1b. 

Om het kennen en kunnen van een leerling in beeld te brengen wordt gebruik gemaakt van drie typen toetsen: Screeningstoetsen, bestaande uit de representatieve sommen voor de groepen 3 t/m 6/7 van het basisonderwijs; automatiseringstoetsen, waarin de vlotte beschikbaarheid van de basiskennis wordt getoetst; en getalbegrip-toetsen.

Deze sommen die de basiskennis vormen, zijn verdeeld over vijf ‘drempels’:
1. Optellen en aftrekken tot 10 ( 4+3, 7- 4)
2. Getallenlijn tot 100
3. Optellen en aftrekken over 10 tot 20 (8+7, 15-7)
4. Bouwsteensommen tot 100 (47+30, 67-40, 35+7, 35-7)
5. De tafels en de deeltafels

De vijf drempels vormen de basis voor het leren hoofdrekenen. Het vlot kunnen beschikken over de basale voorkennis van fase 1a / 1b en de tafels en deeltafels uit fase 2, geldt als een voorwaarde voor het procedureel correct kunnen oplossen van de sommen in de volgende fasen. Algemeen wordt aangenomen, dat reguliere basisschoolleerlingen bij de overgang van groep 5 naar 6 vlot en accuraat beschikken over de basale kennisinhouden van de vijf drempels.

De schriftelijke versies van de Profieltoets Rekenen zijn gratis te downloaden.


Links
Titel informatie
Auteur

Bandstra, Piet

Uitgave

Grou : Bandstra Speciaal Rekenadvies, 2018

Publicatiejaar

2018