REKENKRACHT [2012]

Rekenmethode waarin het aanleren van strategieën centraal staat; het gaat om inzicht. Rekenkracht werkt vanuit leerlijnen, tussendoelen en toetsing. De leerlijnen met tussendoelen zijn afgestemd op de referentieniveaus. Via de toetsen krijgen leerkrachten inzichten in waar leerlingen op de leerlijn zitten. De analyse laat op categorie- en leerdoelniveau de beheersing of uitval zien. Met de afname en analyse stelt de leerkracht vast wat het niveau van een leerling is. Dit is het uitgangspunt voor het opstellen van het (les)programma. Het groepsoverzicht maakt de organisatie van het onderwijs in de groep gemakkelijker.

Elke les heeft de volgende opbouw:

Automatiseren (10 minuten)
Fase 1: Instructie volgens het directe instructiemodel (10 minuten)
Fase 2: Begeleid inoefenen en activerende werkvormen (30 minuten)
Fase 3: Proces evaluatie (10 minuten). 

De lessen en oefeningen zijn digitaal; werkboeken en kaartensets (met activerende werkvormen als extra verwerkingsmateriaal) zijn op papier.


Titel informatie
Uitgave

Oosterhout : Methode Rekenkracht, 2012-

Publicatiejaar

2012