CHECKLIST KANSENGELIJKHEID

Met deze handreiking kan worden nagegaan of een organisatie optimaal tegemoetkomt aan gelijke kansen voor ieder kind. Per factor in de handreiking kunnen de theoretische achtergronden, informatie over de plichten als onderwijsorganisatie en tips voor het beleid teruggevonden worden. De handreiking kan gebruikt worden door bestuurders, maar ook door medewerkers binnen de organisatie. De resultaten van de checklist kunnen aanleiding geven voor het bespreken van kansengelijkheid binnen de organisatie.

Er komen stellingen naar voren als 'wij gaan met respect met kinderen om en bieden ze warmte en zorg', 'wij stimuleren contact tussen ouders onderling', 'wij zetten ons actief in om de ouderbetrokkenheid te verhogen' en 'onze leerkrachten weten hoe zij elkaar constructief kunnen coachen en leren van elkaar'. 


Titel informatie
Auteur

Baars, Lianne

Uitgave

Utrecht : Universiteit Utrecht, 2019

Publicatiejaar

2019