NUANCE
hoe leren nuanceren je een succesvol leider maakt

Michael Fullan schetst een enigszins somber beeld van de verslechterende maatschappij en een wereldwijd haperend onderwijssysteem. Een systeem dat volgens hem niet in staat blijkt om antwoorden te vinden op de grote veranderingen die (al langere tijd) overal om ons heen gaande zijn, terwijl dat cruciaal en noodzakelijk is. Hij doelt op de alsmaar toenemende ongelijkheid tussen arm en rijk en de daarmee gepaard gaande ongelijke kansen, de klimaatproblemen, de druk op de arbeidsmarkt en de technologie die een eigen leven is gaan leiden.

In Nuance doet de onderwijsdenker een beroep op leiders die de wereld beter willen achterlaten dan hij nu is, in het bijzonder op leiders in het onderwijs. Deze zogeheten ‘genuanceerde leider’ is in staat om tot de essentie door te dringen en om opkomende negatieve trends om te buigen en van richting te laten veranderen. Te beginnen bij het onderwijs, betoogt Fullan, omdat ‘verdiepend, gelijkwaardiger en wijdverbreid onderwijs het krachtigste tegengif is om de gezondheid van de mensheid en haar omgeving te herstellen’. Nuance gaat over genuanceerd leiderschap in de onderwijspraktijk.

Fullan werkt aan de hand van diverse voorbeelden een model voor genuanceerd leiderschap uit. Hij vat concepten en inzichten uit zijn eerdere publicaties samen in drie, elkaar versterkende, kenmerken van genuanceerd leiderschap:

- collectieve ambitie: het samengaan van moreel besef, visie en focus
- adaptief vermogen: het vergroten van de leer-, verbeter- en verandercapaciteit in de context, waardoor je tot diepere en genuanceerdere inzichten komt
- in een cultuur van verantwoordelijkheid en verantwoording, waar leiderschap en eigentijds, doordacht onderwijs meer impact heeft op het leren en leven van kinderen.

In de epiloog duidt Jan Heijmans de betekenis van genuanceerd leiderschap voor de Nederlandse context. Hij verkent het concept ‘nuanceren’ en komt tot de conclusie dat het daarbij met name gaat om opdracht- en contextbewustzijn.

 


Titel informatie
Auteur

Fullan, Michael

Uitgave

Helmond : Onderwijs Maak Je Samen, 2019

Collatie

144 p.

ISBN

9789079336302

Annotatie

Met lit.opg.

Publicatiejaar

2019