WOORD & BOX
kaart een gesprek aan over onderwijs

Woord & Box is een vervolg op Beeld & Box en is speciaal ontwikkeld om samen met andere onderwijsprofessionals begrippen te duiden, standpunten te definiëren en in gesprek te gaan over woorden die zoveel kunnen betekenen dat ze in een context geplaatst moeten worden om te begrijpen wat iemand ermee wil zeggen. 

De box bevat meer dan 50 contextkaarten en 150 woordkaarten. De contextkaarten bevatten zinnen met invulruimte. De woordkaarten kunnen op verschillende manieren in een zin geplaatst worden. Door algemene woorden in een specifieke context te plaatsen ontstaan beelden bij de deelnemers en kan naar begripsvorming toegewerkt worden. De verschillende spelsuggesties laten zien op welke wijze en met welke doelen de kaarten ingezet kunnen worden.

Naast de woord- en contextkaarten bevat Woord&Box ook enkele spelsuggesties om de kaarten in te zetten in teamvergaderingen, in een ontwikkelproces of in een missie-visietraject.


Titel informatie
Corporatie

Onderwijs Maak Je Samen (OMJS), Helmond

Uitgave

Helmond: Onderwijs Maak Je Samen, 2019

Annotatie

speldoos bestaat uit:
- 50 contextkaarten
- 150 woordkaarten
- handleiding

Publicatiejaar

2019