HET EI VAN COLUMBUS
een programma voor taal, ouderbetrokkenheid en participatie (top)

Het programma Het Ei van Columbus verbindt de taalontwikkeling van ouders aan die van hun kinderen. Taalontwikkeling, ouderbetrokkenheid, versterking van het educatief thuismilieu en werken aan schoolsucces komen hierin samen. Kinderen en ouders krijgen dezelfde woordenschat aangeboden. Ouders leren bovendien hoe zij met hun kinderen die woorden kunnen oefenen en hun taal verder vergroten. De oudercursus is bedoeld voor laagtaalvaardige en/of laaggeletterde ouders (tot taalniveau B1), zowel anderstalig als Nederlandstalig.

Het taalonderwijs van de VVE/basisschool wordt met dit programma gekoppeld aan een oudercursus die bestaat uit vier vaste onderdelen :

1) woorden: ouders leren de woorden die hun kinderen op de voorschool en in de kleutergroepen aangeboden krijgen met 2) je kind: de ouders leren bij dit onderdeel hoe zij thuis met hun kind educatieve activiteiten kunnen doen. Het belang van interactie (in de moedertaal en/of in het Nederlands) met het kind wordt nadrukkelijk onder de aandacht gebracht
3) gesprekken: dit lesonderdeel wordt bepaald door de schoolkalender: rapportgesprekken, ouderavonden, themabijeenkomsten voor ouders, feesten en projecten in de klas waarbij ouders helpen. De ouders worden op de deelname aan deze activiteiten voorbereid in de oudercursus.
4) eigen werk: Tijdens dit onderdeel maken de ouders verwerkingsoefeningen. Ze werken met werkbladen waarin de woordwebben en praatplaten van het Logo 3000-materiaal onderwerp zijn. Er zijn werkbladen voor drie subgroepen: Alfa, Beginners en Plus.

De basis van Het Ei van Columbus is de Basiswoordenlijst Amsterdamse Kleuters (BAK). Deze woorden zijn verwerkt in het lesmateriaal van LOGO3000. Voor gebruikers van LOGO3000 zijn downloads beschikbaar. 


Titel informatie
Corporatie

ITTA, Amsterdam

Uitgave

Amsterdam : ITTA, 2018

Publicatiejaar

2018