OUDERWIJS
wegwijzer voor de samenwerking tussen ouders en onderwijs

Ouderwijs is een online platform om scholen in het primair en voortgezet onderwijs te ondersteunen bij de invulling van de samenwerking met ouders. Ouderwijs focust vooral op het versterken van vaardigheden van ouders als het gaat om de taalontwikkeling van de kinderen. Het platform selecteert instrumenten die ontwikkeld zijn voor scholen gericht op samenwerking met alle ouders, maar met extra aandacht voor de samenwerking met anderstalige en laaggeletterde ouders.  Op de website zijn methodieken en instrumenten opgenomen voor op en om de school, good practises uit de praktijk, kennisclips gemaakt met experts, een bibliotheek met relevante wetenschappelijke literatuur en de Scan Educatief Partnerschap. Deze scan is een instrument om de (educatieve) samenwerking met ouders in kaart te brengen en biedt aanknopingspunten om deze te versterken. 


Titel informatie
Corporatie

ITTA, Amsterdam; Sardes, Utrecht

Uitgave

Amsterdam/Utrecht : ITTA/Sardes, 2019-

Annotatie

Ouderwijs.net is een initiatief van ITTA UvA en Sardes en is tot stand gekomen met steun van het actieprogramma Tel mee met Taal.

Publicatiejaar

2019