LOT

In 2018 is burgerschapsonderwijs in de wet verankerd. Leerlingen moeten leren over de basiswaarden van de democratische rechtsstaat en over de mensenrechten. Ook moet de school ze sociale en maatschappelijke competenties bijbrengen die ze in de samenleving nodig hebben. Lot’s Foundation heeft als doel om kinderen te leren wat hun rechten zijn. Lot vertelt kinderen over kinderrechten en laat ze ontdekken wat deze betekenen voor henzelf én voor andere kinderen. Scholen die aan de slag gaan met de materialen en activiteiten van de Lot’s foundation zijn bezig met de kerndoelen oriëntatie op jezelf en de wereld, met kinderrechten en verhalen als vertrekpunt. 

Onderzoek met Lot is een set van veertig kaarten met grote, kleine en prikkelende vragen over tien kinderrechten. De kaarten bevatten leg uit-, denk door-, denk verder-, en aan de slag-kaarten. Ze bieden een startpunt om structureel of projectmatig met kinderrechten aan de slag te gaan. Daarnaast biedt de stichting videoreportages aan waarin verhalen van kinderen worden getoond om in de klas te bespreken. De verhalen zijn te gebruiken als introductie van een les. Ook zijn er gratis lesmaterialen te downloaden via www.lotschannel.com. Deze zijn vooral geschikt voor de midden- en bovenbouw. Verder zijn er nog drie voorstellingen beschikbaar met thema’s als  discriminatie, een veilig thuis en het recht om te spelen. Deze voorstellingen kunnen worden georganiseerd op school of in een lokaal theater. Op Lot’s channel zijn alle materialen voor de leerkracht te vinden en leerlingen kunnen meedoen aan verschillende activiteiten.

De materialen van Lot's Foundation worden besproken in PO Management nummer 12 (april 2019).


Titel informatie
Auteur

Klomps, Saskia; Hasselt, Menno van

Uitgave

Soest : Lot's Foundation, 2019

Publicatiejaar

2019