SAMEN WERKEN AAN TAAL
een advies over laaggeletterdheid

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft in april 2019 het advies Samen werken aan taal uitgebracht. Daarin doet de SER voorstellen om laaggeletterdheid effectiever te bestrijden.  

De SER is van mening dat de aanpak van laaggeletterdheid nodig is vanwege de snelheid waarmee technologische ontwikkelingen en veranderingen op de arbeidsmarkt plaatsvinden. Om daarin mee te kunnen komen hebben mensen basisvaardigheden nodig op het gebied van taal en rekenen en digitale vaardigheden. Ook streeft de overheid naar meer zelfredzaamheid en meer participatie van burgers. Hierbij is geletterdheid van belang.  

Zonder gericht beleid zal het aantal laaggeletterde mensen volgens de SER in de komende jaren toenemen. Volgens hen is er voor het verminderen van dit aantal een structurele en consistente aanpak nodig. De raad ziet een aantal aandachtspunten voor het beleid en pleit voor een integrale aanpak in fases. 

De conclusie van het advies dat gegeven wordt door de SER : de bestrijding van laaggeletterdheid vraagt een meer substantiële en langdurige aanpak, met:

  • Een landelijk dekkend cursusaanbod in gemeenten en bij bedrijven
  • Een betere kwaliteit van cursussen en docenten, die voldoen aan landelijke normen
  • Meer oog voor de aanpak van problemen die met laaggeletterdheid samenhangen, zoals schulden, armoede of gezondheid
  • Meer regie van het kabinet in de bestrijding van laaggeletterdheid en betere samenwerking tussen de betrokken partijen

Downloads
Titel informatie
Corporatie

SER (Sociaal Economische raad), Den Haag

Uitgave

Den Haag : Sociaal-Economische Raad, 2019

Collatie

96 p.

Annotatie

Bijlagen:
1 Samenstelling commissie Arbeidsmarkt- en Onderwijsvraagstukken
2 Voorbeelden van taal op de werkvloer (NT1)
3 Literatuurlijst

Publicatiejaar

2019