MEDIAWIJSHEID PRAKTIJKONDERWIJS [WEBVIDEO]

Animatie van onderzoeksresultaten naar aanleiding van een vraag die gesteld werd via de Kennisrotonde van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. Deze video geeft informatie over de kennis en vaardigheden die kinderen moeten hebben op het gebied van ICT wanneer zij uitstromen uit het praktijkonderwijs. Digitale geletterdheid is het minimum aan kennis en vaardigheden op het gebied van ICT dat nodig is om mee te doen in de maatschappij. Het gaat erom dat leerlingen digitale informatie verstandig gebruiken en de gevolgen daarvan kritisch kunnen beoordelen. Over het minimale niveau dat vereist wordt voor de uitstroom uit het praktijkonderwijs ontbreekt kennis. Wel is duidelijk dat leerlingen uit het praktijkonderwijs de ICT vaardigheden minder makkelijk op eigen kracht leren en thuis niet altijd begeleiding krijgen. Scholen hebben binnen het praktijkonderwijs dus een belangrijke taak bij de ontwikkeling van digitale geletterdheid.


Titel informatie
Corporatie

NRO, Den Haag

Uitgave

Den Haag : NRO, 2019

Collatie

1:17 min.

Reeks

Kennisrotonde

Annotatie

De Kennisrotonde is een online loket voor de beantwoording van actuele kennisvragen uit en over het onderwijs. Onderwijsprofessionals kunnen hier hun vraag stellen en met de antwoorden kan op een snelle manier kennisgenomen worden van wetenschappelijk onderzoek.

Publicatiejaar

2019