ONDERZOEK OUDERBETROKKENHEID IN HET BASISONDERWIJS

Twee derde van de leerkrachten in het basisonderwijs geeft aan dat het de afgelopen vijf jaar moeilijker is geworden om ouders te vinden voor het leveren van hand-en-spandiensten, zoals het zijn van luizenmoeder/-vader, de begeleiding van leerlingen bij schoolreisjes, de ondersteuning bij schoolfeesten en het meefietsen naar buitenschoolse activiteiten. Ook is het moeilijker geworden om ouders te motiveren om zitting te nemen in de Ouder- en Medezeggenschapsraad van de school. Dat blijkt uit onderzoek dat in mei 2019 is uitgevoerd onder 500 leerkrachten in het basisonderwijs. Het  onderzoek is uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek & Advies in samenwerking met onderwijsvakblad Didactief.

Er werden vier vormen van ouderbetrokkenheid onderzocht:
- De betrokkenheid van ouders in de vorm van hand-en-spandiensten voor de basisschool van hun kind(eren). 
- De bereidheid van ouders om zitting te nemen in de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad.
- De betrokkenheid van ouders bij de leerprestaties van hun kind(eren).
- De inspraak van ouders op het beleid van de school.

Uit het onderzoek is gebleken dat ouders op school het meest worden ingezet als luizenouders en voor de begeleiding van de leerlingen bij schoolreisjes. De meerderheid van de leerkrachten geeft aan dat het, in vergelijking met vijf jaar geleden, moeilijker is geworden om ouders te werven voor activiteiten. Meer dan de helft van de leerkrachten geeft aan dat het de afgelopen vijf jaar iets moeilijker of veel moeilijker is geworden om ouders te interesseren voor de ouderraad. Bijna de helft van de leerkrachten geeft aan dat dit voor de Medezeggenschapsraad ook moeilijker is.

Ruim de helft van de groep leerkrachten geeft aan dat ouders zich de afgelopen vijf jaar intensiever zijn gaan bezighouden met de wijze waarop ze als leerkracht hun kinderen begeleidt naar goede leerprestaties. De meesten van deze groep leerkrachten (56%) vinden dit overigens positief. Een relatief kleine groep (11%) beoordeelt deze ‘bemoeienis’ als (zeer) negatief.
Driekwart van de leerkrachten (75%) vindt dat ouders zich naar de school steeds meer opstellen als ‘consument’ die recht heeft op bepaalde prestaties die de school levert. 


Downloads
Titel informatie
Corporatie

DUO-Onderwijsonderzoek & Advies, Utrecht

Uitgave

Utrecht : DUO Onderwijsonderzoek & Advies, 2019

Collatie

20 p.

Annotatie

Het onderzoek wordt besproken in Didactief juni 2019, p. 15

Publicatiejaar

2019