YOLLEN

Yollen is een online tool voor lesobservaties en collegiale feedback door teamleiders of door leraren die bij elkaar in de les kijken. Om leerkrachten te ondersteunen bij het inzetten en uitbreiden van vaardigheden heeft Yollen concrete handvatten ontwikkeld: ‘de zes rollen van de leraar’. De zes rollen zijn gastheer, presentator, didacticus, leercoach, pedagoog en afsluiter. Deze rollen kunnen houvast en gemeenschappelijke taal bieden om in het team en de school het gesprek te voeren over goed onderwijs. De rollen zijn gebaseerd op actuele, wetenschappelijke inzichten over hoe leerlingen tot leren komen. Scholen kunnen ook eigen indicatoren toevoegen of indicatoren verwijderen om de tool optimaal aan te laten sluiten bij de eigen schoolwensen.

Bij Yollen kan gekozen worden tussen een basispakket en een pluspakket. Beide pakketten worden voor minimaal 5 mensen afgenomen. Binnen het model van Yollen wordt het leraargedrag vanuit drie perspectieven beschreven:
- Leraargestuurd
- Gedeelde sturing
- Leerlinggestuurd. 
Elke rol wordt aan de hand van kerntaken en gedragsindicatoren beschreven zodat de leraar afhankelijk van het perspectief een richting krijgt aangeboden hoe hij vanuit een bepaalde rol effectief les kan geven.

De rollen worden ook toegelicht in het boek De zes rollen van de lraar in de praktijk


Links
Titel informatie
Corporatie

CPS, Amersfoort

Uitgave

Amersfoort : CPS Onderwijsontwikkeling en advies, 2019

Publicatiejaar

2019