INVESTEREN IN KINDEREN VAN 0-12 JAAR
bevindingen uit de wetenschap

Investeren in kinderen van 0-12 jaar is een literatuurstudie naar beschikbare wetenschappelijke kennis over wat werkt voor het ontwikkelen en leren van jonge kinderen (0-12 jaar). Het onderzoek is uitgevoerd door Pauline Slot en Paul Leseman van de Universiteit van Utrecht in opdracht van de Kennistafel PACT voor Kindcentra.

In deze publicatie worden negen aannames, van waaruit wordt gewerkt bij de ontwikkeling van integrale kindcentra, wetenschappelijk onderbouwd:
1. Kansengelijkheid groeit door een goed en op elkaar aangesloten systeem voor opvang en educatie.
2. Vroeg investeren in kinderen loont.
3. Deelname aan voorschoolse voorzieningen heeft positieve effecten op de ontwikkeling.
4. De kwaliteit van het voorschoolse aanbod maakt het verschil.
5. Kinderen halen achterstanden in bij vroege interventies.
6. Een breed en gevarieerd hele-dag aanbod versterkt de ontwikkelingskansen en sociale competenties van kinderen.
7. Vroeger erbij en eerder erbij helpt.
8. Interprofessionele samenwerking en continue professionalisering op de werkvloer zijn een sleutel voor kwaliteit.
9. Samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs en zorg bevordert inclusie.

De studie wijst uit dat de samenleving op tal van manieren profiteert van substantiële aandacht voor de ontwikkeling van jonge kinderen en de studie laat zien welke pedagogische infrastructuur daarvoor nodig is.


Downloads
Titel informatie
Corporatie

Kinderopvangfonds

Auteur

Slot, Pauline; Leseman, Paul

Uitgave

Den Haag : Het Kinderopvangfonds, 2019

Collatie

58 p.

Annotatie

Met lit.opg.

Publicatiejaar

2019