DE STAAT VAN DE SCHOOLLEIDER 2019

Ieder jaar publiceert de Inspectie van het Onderwijs haar bevindingen over onderwijsontwikkelingen van een schooljaar in De Staat van het Onderwijs. In 2014 is hieraan De Staat van de Leerling toegevoegd en sinds 2015 is er De Staat van de Leraar, een onderwijsverslag voor en door leraren. In 2016 werd voor het eerst De Staat van de Schoolleider gepubliceerd: een verslag dat specifiek ingaat op de schoolleider in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs. De Staat van de Schoolleider is tot stand gekomen in samenwerking met schoolleiders. Het verslag schetst een beeld van de schoolleider anno 2019 aan de hand van enkele kengetallen en enquêtes onder schoolleiders. De uitgave brengt ook diverse cijfers in beeld, zoals over het aantal leerlingen, scholen, besturen, directieleden en de schoolgrootte.

Naast het openingsartikel, waarin vier schoolleiders hun vak omschrijven (‘complex, maar ook dynamisch’), staan in de publicatie vier artikelen die actuele thema’s rond het schoolleidersvak aansnijden. ‘Onderwijs en zorg’ is het eerste thema dat belicht wordt. Onderwijs en zorg raken steeds meer verweven: wat betekent dit voor het werk van een schoolleider? Het tweede thema-artikel gaat in op de positie van de middenmanager in het voortgezet onderwijs. Wie is die hardwerkende middenmanager, die cruciaal is voor het reilen en zeilen van een school, maar het vak meestal zelf onder de knie moet krijgen? En behartigt deze leidinggevende vooral de belangen van de directie of juist van zijn mensen? Het samenspel tussen directie, bestuur en toezicht is het derde thema dat uitgelicht wordt. Omdat het vak van schoolleider eenzaam is, is het des te belangrijker dat hij steun heeft van bestuur en toezichthouder. Hoe zorg je voor respect voor elkaars rol, zonder je eigen verantwoordelijkheid te verliezen? Hoe bouw je samen aan de kwaliteit van onderwijs? En hoe geef je elkaar professionele ruimte? Het vierde thema ten slotte, snijdt de toegenomen urgentie van de competentie ‘communicatie’ aan. Als schoolleider in de huidige maatschappij moet je continu schakelen tussen verschillende niveaus en in- en externe partners (zoals kinderopvang, gemeente, buurthuis of sportaccommodatie, mondige ouders). Welke belangen zijn in het geding? “Schoolleider zijn vergt moed. Je moet hart voor de zaak hebben en duidelijk durven zijn”, aldus een geïnterviewde schoolleider.

 


Downloads
Titel informatie
Corporatie

AVS (Algemene Vereniging Schoolleiders in het primair onderwijs); VO-Raad, Utrecht

Uitgave

Utrecht : AVS/VO-Raad, 2019

Collatie

36 p.

Publicatiejaar

2019