DE STAAT VAN DE OUDER 2019

Ieder jaar publiceert de Inspectie van het Onderwijs haar bevindingen over onderwijsontwikkelingen van een schooljaar in De Staat van het Onderwijs. In 2014 is hieraan De Staat van de Leerling toegevoegd en sinds 2015 wordt er De Staat van de Leraar en De Staat van de Schoolleider gepubliceerd. Sinds 2017 is De Staat van de Ouder aan de serie toegevoegd. Hierin wordt ouders gevraagd wat zij van het Nederlandse onderwijs vinden op dit moment. De Staat van de Ouder wordt gepubliceerd door Ouders & Onderwijs. Deze organisatie is er voor alle ouders met schoolgaande kinderen in Nederland. Thema's die aan de orde komen in deze editie zijn ondermeer: passend onderwijs, het lerarentekost, de kwaliteit van de leraar, ouderparticipatie en -betrokkenheid en schoolkosten.  

De publicatie is online te lezen.


Titel informatie
Corporatie

Ouders & Onderwijs

Uitgave

Utrecht : Ouders & Onderwijs, 2019

Collatie

9 p.

Publicatiejaar

2019